КОНФЕРЕНЦІЇПЕРЕЛІК
всеукраїньских та міжнародний наукових конференцій, які готуються та були проведні
у Феодосійській фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин

Дата проведення Назва конференції
03.10.2013 – 04.10.2013 ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційний розвиток як фактор економічного зростання на макро- та мікро рівнях»
23.05.2013 – 24.05.2013 ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти»
17.05.2012 – 18.05.2012 ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація сучасного суспільства: шляхи розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України»
19.05.2011 – 21.05.2011 ХІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні і регіональні перспективи реформування економіки України в умовах світових глобалізаційних процесів»
20.05.2010 – 23.05.2010 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку»
21.05.2009 – 22.05.2009 XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції»
21.05.2008 – 24.05.2008 X Міжнародна науково-практична конференція «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»
17.05.2007 – 20.05.2007 IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіони України в формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації економіки»
29.06.2006 – 02.07.2006 VIII Всеукраїнська науково-дискусійна конференція «Інвестиційні ресурси відтворювальних процесів в умовах глобалізації економіки»
23.06.2005 – 26.06.2005 VII Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України: інноваційний розвиток»
02.06.2004 – 04.06.2004 VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи економічного і соціального розвитку регіонів України»
30.05.2003 V Міжнародна науково-практична конференція «Економічне зростання України: стан, проблеми, перспективи»
20.06.2002 – 21.06.2002 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економічного зростання України на сучасному етапі: мікро- і макрорівень»
24.05.2001 – 25.05.2001 ІІІ Національна науково-практична конференція «Проблеми економічного зростання України»
18.02.1999 – 20.02.1999 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інвестиційна діяльність в Україні»
05.10.1998 – 07.10.1998 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Макро- і мікроекономічні аспекти розвитку малого підприємництва»


ПЕРЕЛІК
студенських наукових конференцій, які готуються та були проведні
у Феодосійській фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин

Дата проведення Назва конференції
24.12.2012 Науково-практична конференція кафедри «Облік і аудит» на тему «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України»
07.12.2012 Науково-практична конференція аспірантів, магістрів, спеціалістів та студентів на тему: «ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ»
22.12.2011 Науково-дискусійна кафедральна конференція аспірантів, магістрантів та студентів кафедри «Фінанси» «ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
21.12.2011 Науково-практична кафедральна конференція аспірантів, магістрантів та студентів кафедри «Облік і аудит» Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин
24.02.2010 - 25.02.2010 Вузівська студенська науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми економіки і права в сучасних умовах».
24.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Фінанси» на тему «Фінансово-економічні заходи подолання кризових явищ в економіці України».
23.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Облік і аудит» на тему «Облік, аналіз і аудит процесів, що забезпечують прискорення трансформації економіки України».
22.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Менеджмент» на тему «Макро- та мікроменеджмент в умовах економічної кризи в України».
21.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Економіка» на тему «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України».
17.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Правознавство» на тему «Проблеми реалізації прав і свобод в процесі створення та розвитку демократичної держави».
16.12.2009 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Суспільні науки» на тему «Філософсько-соціологічні проблеми сучасності».
25.02.2009 – 26.02.2009 Наукова конференція студентів, магістрантів та аспірантів ФФЕА на тему «Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні».
24.12.2008 Науково-дискусіна кафедральна конференція аспірантів, магістрантів та студентів кафедри «Фінанси» на тему «Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи України».
23.12.2008 Кафедральна наукова конференція кафедри «Облік і аудит» на тему «Роль та місце обліку, аналізу і аудиту в процесах, що забезпечують економічний розвиток України».
18.12.2008 Кафедральна студенська науково-дискусійна конференція кафедри «Економіка» на тему «Сучасний стан та проблеми національної економіки в умовах фінансової кризи: регіональний аспект».
17.12.2008 Науково-практична конференція кафедри «Менеджмент» на тему «Менеджмент підвищення конкурентноспроможності підприємницької діяльності».
09.12.2008 Науково–дискусійна студенська конференція кафедри «Правознавство» на тему «Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні».
20.02.2008 Наукова конференція студентів та магістрів на тему «Інтеграційні процеси і соціально-економічний розвиток».
25.12.2007 Науково-дискусійна конференція кафедри «Менеджмент» на тему «Управління трансформаційними процесами в економіці: менеджмент, маркетинг, підприємництво»
24.12.2007 Науково-дискусійна конференція аспірантів, магістрантів та студентів кафедри «Фінанси» на тему «Фінансова система України в умовах глобалізації та євроінтеграції»
20.12.2007 Науково-дискусійна конференція кафедри «Облік і аудит» на тему «Облік, аналіз і аудит процесів, що забезпечують прискорення трансформації економіки України»
12.12.2007 – 13.12.2007 Науково-дискусійна конференція кафедри «Правознавство» на тему «Права та свободи людини і громадянина в Україні»

У каждого высшего учебного заведения есть своя история, которой он гордится, и тот исторический процесс, который становится частью жизни многих людей, причастных к получению образования и профессии.

Подробнее...