Учебно-методические сайты дисциплин
АРМ менеджера

Договірне право

Економічна інформатика

Електронна комерція

Інформаційні системи у менеджменті

Національний банк і грошово-кредитна політика

Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства

Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Психологія управління

Публічне адміністрування

Римське приватне право

Системи обробки економічної інформації

Системи підтримки прийняття фінансових рішень

Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві

Управління національною економікою

Управління якістю

Управлінський облік і аналіз у банках

У каждого высшего учебного заведения есть своя история, которой он гордится, и тот исторический процесс, который становится частью жизни многих людей, причастных к получению образования и профессии.

Подробнее...