КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ1. Історія створення кафедри

Кафедра «Менеджмент» створена в 1993 р.

Перший випуск студентів, що здобули другу вищу економічну освіту, - 1994 р. Перший випуск студентів денного відділення за фахом «Менеджмент організацій» - 1999 р. За період з 1993 р. по червень 2012 р. кафедра «Менеджмент» випустила 1226 бакалаврів, 708 фахівців, 185 магістрів.

2. Напрями підготовки

В рамках своєї діяльності кафедра акредитована по спеціальностях «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

3. Рівень акредитації

Відповідно сертифікату про акредитацію (серія HI-IV №0152576) 0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності визнаний акредитованим за IV (четвертим) рівнем.

Відповідно сертифікату про акредитацію (серія HI-IV №0152575) 0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 Менеджмент організації і адміністрування визнаний акредитованим за IV (четвертим) рівнем.

4. Зміст напряму

Менеджмент - це діяльність по прийняттю і реалізації системних і ситуаційних рішень, що забезпечують досягнення цілей організації, заснованих на плануванні і вживанні організаційних методів, принципів, способів. Основні функції кафедри: розвиток, адаптація, впровадження в процес навчання сучасних концепцій менеджменту і нових технологій, що забезпечують високий рівень підготовки бакалаврів, фахівців, магістрів.

5. Перелік умінь, які забезпечуються в процесі навчання спеціальності

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»

Після завершення навчання у випускників академії з'являться знання, щоб:

 • підбирати кадри для роботи;
 • відкрити свій бізнес;
 • здійснювати планування і організацію на різних ділянках підприємства;
 • забезпечувати здобуття підприємством максимального прибутку;
 • управляти виробництвом і діяльністю персоналу із застосуванням досвіду американського, європейського і японського менеджменту;
 • створювати в колективі морально-психологічний клімат, що забезпечує високу продуктивність праці і якість товару, що випускається.

Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Після завершення навчання у випускників академії з'являться знання, щоб:

 • професійно керувати будь-якою ланкою зовнішньоекономічного підрозділу підприємства;
 • самостійно приймати рішення в управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • аналізувати діяльність фірм-контрагентів і фірм-конкурентів, міжнародних організацій;
 • виробляти стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства, планувати її реалізацію;
 • брати участь в підготовці контрактів купівлі-продажу;
 • аналізувати ефективність зовнішньоекономічних операцій, виробляти практичні рекомендації по їх удосконаленню.

6. Перелік посад, на яких можуть працювати випускники

Сфери діяльності фахівця, випускника кафедри менеджменту:

 • оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту;
 • готельний і ресторанний бізнес;
 • туристичні агентства і бюро туристичних послуг;
 • харчова промисловість і переробка сільськогосподарської продукції;
 • виробництво товарів і послуг;
 • легка промисловість;
 • оброблювальна промисловість;
 • державне і муніципальне управління в економічній і соціальній сфері;
 • суспільна діяльність.

Ким можуть працювати випускники:

 1. На чолі будь-якої фірми коштує керівник - її власник або виконавчий директор-менеджер. Щоб зайняти керівну посаду на підприємстві, потрібно бути дуже цілеспрямованим і грамотним фахівцем. Є ще цілий ряд високих посад для менеджерів: керівники відділів і департаментів підприємств і організацій.
 2. Менеджер - це людина, здатна організувати і контролювати роботу інших. Але сфера вживання його сил і знань може бути різною: фінанси, туризм, спорт, транспорт, мистецтво і так далі.
 3. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності знайдуть собі роботу на підприємствах, які мають або планують економічні і торгівельні зв'язки з іншими країнами.

Вимоги до керівника:

 1. Професіоналізм, сміливість, надійність, гнучкість, чесність, розсудливість, пошана до інших.
 2. Управляти - це означає створювати таку обстановку, в якій з мінімальними витратами буде отриманий запланований результат.
 3. Хороші менеджери не лише роблять гроші, але і створюють сенс існування для людей.

7. Науково-дослідна робота

Тематика дослідження кафедри: Конкурентоспроможність національної економіки.

Напрями дослідження:

 1. Сучасний стан і особливості розвитку галузей економіки України.
 2. Управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства.
 3. Організація і планування зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Перелік наукових праць:

Монографії, навчальні посібники 2008-2010 рр., авторами яких є викладачі кафедри менеджменту

 1. Арзуманов Р.М., Герасимова С.В., Чоботюк А.И. Международный маркетинг: Учеб. пос. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2008. - 211 с.
 2. Арзуманов Р.М., Климахина О.М. Планирование деятельности предприятия: Учеб. пос. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2008. - 283 с.
 3. Арзуманов Р.М., Храмшина Л.И. Международный менеджмент: Учеб. пос. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. – 299 с.
 4. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. – Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2007. - 263 с. (гриф МОН)
 5. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Управління проектами: Навч. посіб. – Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2008. - 173 с. (гриф МОН)
 6. Борщ Л. М., Арзуманов Р. М. Национальная стратегия устойчивого развития экономики Украины в условиях глобализации. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. - 436 с.
 7. Буркальцева Д.Д. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної модернізації економіки України в ринкових умовах: Монографія. - Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2008. - 193 с.
 8. Дем’яненко П.В., Гуненко І.В. Світова організація торгівлі: Навч. посібник. – Феодосія: ВЦ ФФЕА КУРВ, 2007. – 300 с. (гриф МОН)
 9. Климахина О.М., Арзуманов Р.М. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. – 187 с.
 10. Філатова О.В. Державне управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України: Навч. посіб. – Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2009. - 129 с.

Основні публікації у фахових виданнях професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту за 2003-2012 рр

 1. Арзуманов Р.М.., Климахіна О.М. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Фінанси України. № 5. 2003. С 89-93.
 2. Арзуманов Р.М.Основы подготовки производства. Учебное пособие. ФГФЭИ. 2002.-64 с.
 3. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Аналіз динаміки і напрямків використання прямих іноземних інвестицій. Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет МОН України. Випуск 53. 2000. С. 75-78.
 4. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Вплив іноземних інвестицій на підприємство. Збірник наукових праць. Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Випуск 6. 2000 р. С 128-131.
 5. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Л.М. Борщ, Р.М. Арзуманов. – Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2007. - 263 с.
 6. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Национальная стратегия устойчивого развития экономики Украины в условиях глобализации / Л.М. Борщ, Р.М. Арзуманов. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. - 436 с.
 7. Борщ Л.М., Арзуманов Р.М. Управління проектами: Навч. посіб. / Л.М. Борщ, Р.М. Арзуманов. – Феодосія ВЦ ФФЕА КУРВ, 2008. - 173 с.
 8. Борщ Л.М., Герасимова СВ., Арзуманов Р.М., Романенко Л.Ф. Воспроизводство и инвестиции. Симферополь: Таврия. 2000. 276 с.
 9. Буркальцева Д.Д., Арзуманов Р.М., Буркальцев С.Ф. Теоретичні аспекти особливостей категорії «Економічна безпека» / Д.Д. Буркальцева, Р.М. Арзуманов, С.Ф. Буркальцев // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 253: В 7 т. – Т. VII. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. - С. 1360-1372
 10. Верба С.И. Арзуманов Р.М. Менеджмент устойчивого развития региона. Вып. 31, Т. 2. АМУ. – 2008. – С. 35 – 40
 11. Иванов П.И., Арзуманов Р.М. Методология количественной оценки экономической безопасности субъектов хозяйствования / П.И. Иванов, Р.М. Арзуманов // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2011. - №8. – С. 143-152
 12. Иванов П.И., Арзуманов Р.М. Модель анализа экономической безопасности с учётом вектора угроз / П.И. Иванов, Р.М. Арзуманов // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2011. - №8. – С. 152-162.
 13. Климахина О.М., Арзуманов Р.М. Методология управления конкурентоспособностью товара / О.М. Климахина, Р.М. Арзуманов // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2011. - №8. – С. 218-223.
 14. Климахина О.М., Арзуманов Р.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / О.М. Климахина, Р.М. Арзуманов. – Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. – 187 с.
 15. Климахина О.М., Арзуманов Р.М. Тенденции развития промышленности и сельского хазяйства Автономной Республики Крым / О.М. Климахина, Р.М. Арзуманов, // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2012. - №10. – С. 43-49
 16. Потапова И.В. Концептуальные принципы структурной перестройки экономики в условиях глобализации / И.В. Потапова //Сборник научных работ по материалам научной конференции студентов, магистров, аспирантов «Стратегия формирования открытой хозяйственной системы в Украине». – Том 1. – 2009. – С. 36-45.
 17. Хамшина Л.И., Арзуманов Р.М., Потапова И.В Динамика и тенденции развития экономики г. Феодосия / Л.И. Храмшина, Р.М. Арзуманов, И.В. Потапова // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2012. - №10. – С. 50-57
 18. Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. Внешнеэкономическая деятельность Украины в условиях глобализации / Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. // Экономика: проблемы теории и практики - Выпуск 253. - Днепропетровск, 2009 .- C. 1378-1387. (0,7 п.л.)
 19. Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. Тезисы к статье "Производительные силы Украины: перспективы и механизмы развития" / Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. // Приложение к журналу "Экономика рыночных отношений". - 2010 .- № 3-4 .- C. 37-38. (0,3 п.л.)
 20. Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. Этимологии понятий и определений туризма / Храмшина Л.И. Арзуманов Р.М. // Теории микро-макроэкономики - Выпуск 31 - Киев, 2008 .- C. 24-30. (0,6 п.л.)
 21. Храмшина Л.И. Методология формирования стратегии развития региона / Храмшина Л.И. // Экономика: проблемы теории и практики – Выпуск . – Днепропетровск: ДНУ, 2010. – С. 98-103. (0,4 п.л.)
 22. Храмшина Л.И. Николенко И.Ю. Состояние финансовой безопасности Украины / Л.И. Храмшина, И.Ю. Николенко // Науковий журнал: Економіка ринкових відносин. – 2011. - №8. – С. 135-143
 23. Храмшина Л.И., Осипенко С.В. Менеджмент совместной предпринимательской деятельности / Храмшина Л.И., Осипенко С.В. // Экономика: проблемы теории и практики - Выпуск 253. - Днепропетровск, 2009. - C. 1658-1663.
 24. Храмшина Л.І., Арзуманов Р.М., Потапова І.В. Состояние, динамика и тенденции развития экономики г. Феодосия Збірник тез ХІV Всеукраїнської науково- практичної конференції «Модернізація сучасного суспільства: шляхи розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України». - Феодосія: ВЦ ФФЕА.— 2012. — С. 20-13).

8. Перелік підприємств - баз практик, стажувань та виробничого навчання

 1. Економічне управління Феодосійського виконавчого комітету
 2. Фінансове управління Феодосійського виконавчого комітету
 3. Управління культури Феодосійського виконавчого комітету
 4. Виконавчий комітет Феодосійської міської ради
 5. Державна податкова адміністрація
 6. Феодосійський казенний оптичний завод
 7. ООО Відпочинок-Крим «Алі Паруса»
 8. Феодосійська суднобудівна компанія «Море»
 9. Готель «Лівадія»
 10. Міжнародний комерційний банк
 11. Морський торгівельний порт
 12. Приватбанк
 13. Житлово-експлуатаційні контори: №1-4
 14. Феодосійський Центр зайнятості
 15. Феодосійський Пенсійний фонд
 16. Торгівельні оптові бази
 17. Підприємства роздрібної торгівлі
 18. Підприємства малого бізнесу

9. Міжнародна співпраця

В рамках міжнародних програм з професійної перепідготовці і соціальної адаптації звільнених в запас військовослужбовців і членів їх сімей Академія співробітничає з Міжнародним фондом соціальної адаптації (керівник В.С. Рубцов), беручи участь в реалізації проектів «Україна-Норвегії» і «Україна - ОБСЕ».

Мета проектів - сприяння раціональному використанню людських ресурсів - офіцерів запасу і членів їх сімей, допомога в соціальній адаптації цільової групи до умов мешкання в цивільному суспільстві з ринковою економікою.

З врахуванням потреби південно-східного регіону Криму у відповідних фахівцях в рамках проекту здійснюється курсова підготовка військовослужбовців і членів їх сімей з напряму: «Менеджмент інформаційних технологій», «Менеджмент організацій. Бізнес-планування», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент муніципального управління», «Менеджмент туристичної діяльності», «Економічна безпека підприємства».

З початку реалізації проектів в академії пройшли курсову перепідготовку 442 осіб, у тому числі: за проектом «Україна-Норвегія» - 175 осіб, за проектом ОБСЕ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України» - 267 осіб звільнених в запас військовослужбовців і членів їх сімей.

Чисельність по роках і проектах:

 • «Україна-Норвегія»: 2007 р. - 25 осіб (1 група), 2008 р. - 50 осіб (2 групи), 2009 р. - 100 осіб (4 групи), 2010 р. - 100 осіб (4 групи)
 • ОБСЕ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України»: 2006 р. - 25 осіб (1 група), 2007 р. - 55 осіб (2 групи), 2008 р. - 50 осіб (2 групи), 2010 р. - 75 осіб (3 групи), 2012 р. - 62 осіб (2 групи).

10. Випускники Феодосійської фінансово-економічної академії за фахом «Менеджмент организаций»

 1. Коровін Юрій Михайлович (2008) - Старший інспектор ТП «Феодосія» Кримської митниці, радник митної служби 3-го рангу
 2. Ковган Олег Віталійович (2008) - Приватний підприємець
 3. Полуніна Ольга Миколаївна (2010) - Виконавчий комітет Феодосійської міської ради, начальник управління по курорту і туризму
 4. Кроча Тетяна Сергіївна (2006) - Виконавчий комітет Феодосійської міської ради, начальник управління економіки і інвестиційної політики
 5. Савельєва Олена Валентинівна (2010) - Виконавчий комітет Феодосійської міської ради, канцелярія
 6. Данилова Ірина Сергіївна (2006) - Фахівець з операційної діяльності 1 категорії Укрсіббанку
 7. Михайлов Віктор Євгенович (1994) - Керівник «Ощадбанк»
 8. Малов Михайло Миколайович (2006) - Заст. директора «Приватбанк»
 9. Данилова Ірина Владленівна (2007) - Приватбанк
 10. Алпатов Олег Олександрович (2009) - Приватний підприємець, депутат
 11. Єфанов Артур Сергійович (1994) - Регіональний менеджер компанії «Росинка»
 12. Ільченко Микола Миколайович (2001) - Виконуючий обов'язки директора відділення ВАТИ Сведбанк Тасс-коммерцбанк
 13. Луценко Анатолій Григорович (2001) - ДАІ
 14. Климик Сергій Васильович (2009) - Приватний підприємець
 15. Горбач Валентина Павлівна (1994) - Директор ГПТУ №35, м. Феодосія

Ільченко Микола Миколайович
виконуючий обов'язки директора відділення ВАТ Сведбанк Тасс-коммерцбанкГорбач Валентина Павлівна
директор ГПТУ №35 м. ФеодосіїКроча Тетяна Сергіївна
начальник управління економіки і інвестиційної політики Феодосійської міської радиЄфанов Артур Сергійович
регіональний менеджер компанії «Росинка»

У каждого высшего учебного заведения есть своя история, которой он гордится, и тот исторический процесс, который становится частью жизни многих людей, причастных к получению образования и профессии.

Подробнее...