НАУКОВІ ПРИОРИТЕТИ! 

НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

об'єднали творчі колективи послідовників різних поколінь загальною тематикою і стилем дослідницької роботи. Наукова діяльність Академії є невід'ємною складової освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності.

Теорія грошей

Науковий керівник: Гальчинський А.С., доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації

Науковий керівник:
Черевань В.П., доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Інвестиційна економічна політика в умовах глобалізації і євроінтеграції

Науковий керівник:
Борщ Л.М., доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти АР Крим.

Муніципальне право як галузь права

Науковий керівник:
Корнієнко М.І., професор, Заслужений юрист України, суддя Конституційного суду України.

Фінансове право в системі ринкових відносин

Науковий керівник:
Ковальчук А.Т., доктор юридичних наук, професор.

Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти є виконання науково-дослідницьких робіт. Основними замовниками наукових розробок є: Український союз промисловців і підприємців та Федерація роботодавців України, Міністерство економіки АР Крим та Міністерство фінансів АР Крим, Виконавчий комітет та органи місцевого самоврядування, підприємства та установи різних організаційно-правових форм.

Серед останніх можна виділити розробки Академії:

 • на замовлення Міністерства економіки АР Крим - внесення пропозицій щодо "Програми стратегічного соціального і економічного розвитку Республіки Крим до 2011 року";
 • на замовлення Виконавчого комітету Феодосійської міської ради - "Напрями вдосконалення системи місцевих фінансів";
 • на замовлення Щолкінської міської ради - "Розробка концепції та загальних техніко-економічних показників проекту Щолкінського індустріального парку".

Практичному застосуванню дослідницької діяльності сприяє створений в Академії Консалтинговий центр, пріоритетними напрямами діяльності якого є:

 • навчання основам комерціалізації вчених та підприємців, які супроводжують інноваційно-інвестиційні проекти;
 • тренінг-семінари для підвищення інноваційної культури вчених, викладачів, студентів та керівників підприємств;
 • консалтингові послуги в галузі інноваційного розвитку;
 • бізнес-проекти "під ключ";
 • допомога у просуванні та розвитку проектів, пошук інвесторів тощо.

Формуванню молодої плеяди науковців сприяє комплексна система формування інноваційної культури випускників Академії.

Залучення студентів до інноваційної діяльності відбувається шляхом проведення:

 • наукових сесій;
 • курсів факультативного навчання та настановчих семінарів;
 • конкурсів молодіжних інноваційних бізнес-проектів.

Зазначені заходи дають студентам можливість для усебічної самореалізації, генерування суспільно-корисних ідей і проектів, сприяють набуттю навичок комунікабельності.


У кожного вищого навчального закладу є своя історія, якою він пишається, і той історичний поступ, що стає частиною життя багатьох людей, причетних до здобуття освіти і фаху.

Детальніше...